• 24/7 Customer Support Całodobowa obsługa klienta
  • Cart 0

Warunki


Warunki świadczenia usług (WU) zawarte w niniejszym dokumencie stanowią umowę między użytkownikiem a naszą apteką internetową. Użytkownik wyraża zgodę na podleganie Regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom, jeśli korzysta z naszej apteki internetowej. Użytkownik i nasza apteka internetowa zgadzają się w dobrej wierze przestrzegać wytycznych niniejszej umowy podczas składania zamówienia na nootropy lub inne leki.

Bezpieczeństwo danych

Ta apteka internetowa poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za ochronę prywatności swoich klientów i podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Bez wyraźnej zgody użytkownika nigdy nie będziemy udostępniać, sprzedawać ani rozpowszechniać jego danych osobowych. Zgodnie z naszą Polityką Ochrony Danych, wszystkie informacje związane z zamówieniami są przechowywane na bezpiecznych serwerach i usuwane po dwóch latach.

Informacje medyczne

Obowiązkiem klienta jest zweryfikowanie dokładności wszelkich informacji o lekach znalezionych na naszej stronie internetowej. Wszelkie porady udzielane przez naszą stronę internetową powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako porady medyczne. Przed złożeniem zamówienia prosimy o poświęcenie czasu na zbadanie i zrozumienie leków, których zakup rozważasz. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niepewności należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą medycznym.

Prywatność

Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu świadczenia i rozwoju naszych usług. Obejmuje to gromadzenie danych kontaktowych, informacji o dostawie i adresu e-mail, aby można było łatwo uzyskać do nich dostęp przy następnym składaniu zamówienia. Od czasu do czasu wysyłamy również wiadomości e-mail do klientów, aby poinformować ich o promocjach i nowo wydanych lekach. Nie udostępniamy i nigdy nie będziemy udostępniać informacji medycznych lekarzom ani innym stronom trzecim.

Płatność

Płatności za usługi świadczone przez naszą aptekę internetową należy dokonać po zakończeniu procedury składania zamówienia. Po otrzymaniu płatności, której można dokonać za pomocą karty Visa, MasterCard lub Bitcoin, towary zostaną wysłane. Jeśli płatność nie zostanie dokonana, nasza apteka internetowa zachowuje prawo do odmowy świadczenia usług. Ze względu na możliwość naruszenia bezpieczeństwa leków, produkty, które zostały już dostarczone, nie kwalifikują się do zwrotu. Wszelkie obciążenia zwrotne złożone w związku z zamówieniem na tej stronie będą rygorystycznie kwestionowane.

Umowa z klientem

Korzystając z witryny modafinilsupplier.com, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie usługi i produkty są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują i bez gwarancji. Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z używania jakichkolwiek leków uzyskanych z naszej apteki internetowej. Bez wcześniejszego ostrzeżenia zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą podlegać modyfikacjom w dowolnym momencie. Wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków świadczenia usług zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkownika, jeśli będzie on kontynuował korzystanie z naszej apteki internetowej. Po złożeniu zamówienia, nawet jeśli użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek ze zmian, nadal podlega ich postanowieniom.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę FAQ lub przejdź do naszej strony głównej, aby złożyć zamówienie już dziś.