• 24/7 Customer Support 24/7 klantenondersteuning
  • Cart 0

Voorwaarden

De Servicevoorwaarden (AV) in dit document vormen een contract tussen u en onze online apotheek. U stemt ermee in dat de Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing zijn als u gebruik maakt van onze online apotheek. U en onze online apotheek komen te goeder trouw overeen zich te houden aan de richtlijnen van deze overeenkomst wanneer u een bestelling plaatst voor nootropics of andere medicijnen.

Beveiliging van gegevens

Deze online apotheek neemt haar verantwoordelijkheid om de privacy van haar klanten te beschermen serieus en zal alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie veilig te houden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens nooit delen, verkopen of verspreiden. Volgens ons gegevensbeschermingsbeleid wordt alle ordergerelateerde informatie privé gehouden door gebruik te maken van beveiligde servers en na twee jaar gewist.

Medische informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid te controleren van alle informatie over medicatie die op onze website te vinden is. Alle adviezen op onze website dienen uitsluitend te worden gebruikt voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden opgevat als medisch advies. Neem voordat u een bestelling plaatst de tijd om de medicijnen die u overweegt te kopen te onderzoeken en te begrijpen. Raadpleeg bij twijfel of onzekerheid een arts of medische professional.

Persoonlijke privacy

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor de levering en ontwikkeling van onze diensten. Dit omvat het verzamelen van uw contactgegevens, aflevergegevens en e-mailadres zodat u hier gemakkelijk toegang toe hebt wanneer u de volgende keer een bestelling plaatst. We sturen klanten ook af en toe een e-mail om hen op de hoogte te brengen van promoties en nieuw uitgebrachte geneesmiddelen. We zullen nooit medische informatie delen met uw arts of een derde partij.

Betaling

De betaling voor de diensten van onze online apotheek moet worden uitgevoerd wanneer de bestelprocedure is voltooid. Zodra de betaling is ontvangen, die kan worden gedaan met Visa, MasterCard of Bitcoin, worden de goederen verzonden. Als de betaling niet is voldaan, behoudt onze online apotheek zich het recht voor om diensten te weigeren. Vanwege de mogelijkheid dat medicijnen worden gecompromitteerd, komen producten die al zijn geleverd niet in aanmerking voor restitutie. Alle charge-backs die worden geplaatst tegen een bestelling op deze website zullen rigoureus worden betwist.

Klantcontract

Door modafinilsupplier.com te gebruiken, erkent u dat alle diensten en producten worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder garanties. U erkent hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen verkregen via onze online apotheek. Zonder voorafgaande waarschuwing behouden wij ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook te stoppen met het aanbieden van diensten.

Deze Servicevoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden geacht door u te zijn geaccepteerd als u gebruik blijft maken van onze online apotheek. Bij het plaatsen van een bestelling, zelfs als u het niet eens bent met een van de wijzigingen, bent u nog steeds onderhevig aan hen.

Kijk voor meer informatie op de FAQ-pagina of ga naar onze homepage om vandaag nog een bestelling te plaatsen.